Με την προκήρυξη 2Κ/2016 του ΑΣΕΠ οι προσλήψεις μονίμων στα ΕΛΤΑ

Με την προκήρυξη 2Κ/2016 του ΑΣΕΠ οι προσλήψεις μονίμων στα ΕΛΤΑ

Με την προκήρυξη 2Κ/2016 του ΑΣΕΠ οι προσλήψεις μονίμων στα ΕΛΤΑ Στο Εθνικό Τυπογραφείο θα σταλεί έως το τέλος της εβδομάδας η προκήρυξη του ΑΣΕΠ 2Κ/2016, για τις 36 προσλήψεις μόνιμων υπαλλήλων στα ΕΛΤΑ.

 

Οι προσλήψεις των μονίμων στα ΕΛΤΑ χαρακτηρίζεται επιτακτική για τα Ελληνικά τα οποία εδώ και χρόνια καλύπτουν τις έκτακτες ανάγκες τους μόνο με εποχικό προσωπικό (συμβάσεις 4 έως 8 μηνών).

Ολες οι θέσεις αφορούν την ειδικότητα των Διανομέων, για την οποία οι υποψήφιοι σύμφωνα με το «Εθνος» πρέπει να έχουν οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας, καθώς και να διαθέτουν άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας κατηγορίας Α (σταδιακής πρόσβασης), η οποία να είναι σε ισχύ.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών, να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπουν την εκτέλεση των καθηκόντων της διανομής και να μην έχουν κώλυμα, κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα 9, καταδίκης, υποδικίας, δικαστικής συμπαράστασης.

Advertisements

3 comments on “Με την προκήρυξη 2Κ/2016 του ΑΣΕΠ οι προσλήψεις μονίμων στα ΕΛΤΑ

 1. Προβολή Αγγελίας Επιστροφή
  ————————————————-

  Τίτλος Θέσης: Διανομέας Φαγητού
  Mycarriera – Υπηρεσίες HR: Φτάσατε στη συνέντευξη αλλά δεν έχετε προετοιμαστεί κατάλληλα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!
  Εταιρικό προφίλ
  Αποστολή βιογραφικού στην εταιρεία
  Δείτε όλες τις θέσεις εργασίας σε αυτή την εταιρεία (1)
  PATAFRITAS SA
  http://mycarriera.gr/search_comp.php?id=e_8443

  Επωνυμία Εταιρείας PATAFRITAS SA
  (Δείτε την έδρα της εταιρείας & τη διαδρομή προς αυτή)
  http://mycarriera.gr/map.php

  Στοιχεία Αγγελίας
  Τομέας Δραστηριότητας & Τίτλος Θέσης Εργασίας Τομέας: Διάφορες Ειδικότητες
  Τίτλος Θέσης: Διανομέας Φαγητού
  Περιοχή Εργασίας Αθήνα
  Είδος Απασχόλησης Μερική Απασχόληση
  Άδειες Οδήγησης & Στοιχεία Μετακίνησης Δίπλωμα Αυτοκινήτου: Αδιάφορο
  Δίπλωμα Μηχανής: Ναι
  Μεταφορικό Μέσο: Αδιάφορο

  Περιγραφή Θέσης
  Το Ψητοπωλείο Λάδι & Ρίγανη στο The Mall Athens και στην Γλυφάδα, ζητά νέους και νέες για τυλιχτές (παρασκευαστές) και διανομείς, για εργασία μερικής απασχόλησης.

  Οι διανομείς κατά προτίμηση να διαθέτουν δικό τους μηχανάκι.

  Αρέσει σε 1 άτομο

 2. Κάλυψη 5 νέων θέσεων, αρχές Μαρτίου – Αθήνα
  ——————————————————————–
  Εκτύπωση Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Τελευταία Ενημέρωση στις 08 Φεβρουαρίου 2016 Εμφανίσεις: 151
  Στα πλαίσια συνεργασίας με μεγάλη εταιρεία της Ελληνικής αγοράς, βρισκόμαστε στην αναζήτηση 5 υποψηφίων με ή χωρίς προϋπηρεσία που θα εκπαιδευτούν και θα αναλάβουν καθήκοντα στο τμήμα του Marketing & Sales.

  Προφίλ υποψηφίων:
  • Επικοινωνία και οργάνωση
  • Ομαδικό πνεύμα
  • Ηγετικές ικανότητες
  • Επιθυμία για εκπαίδευση και προοπτική στο χώρο
  • Πτυχίο από σχολές Διοίκησης-Επικοινωνίας, Marketing ή Πληροφορικής θα εκτιμηθούν θετικά

  H εταιρεία παρέχει προοπτική καριέρας, δυνατότητα υψηλών αμοιβών, εκπαίδευση σε νεανικό και δυναμικό περιβάλλον καθώς και δυνατότητα ταξιδιών.

  Υποβολή αιτήσεων στο e-mail : hr@progressiveorg.gr ή μέσω fax :210-2235622 με κωδικό θέσης COS03

  Αρέσει σε 1 άτομο

 3. Προσλήψεις σε θέσεις δημιουργικής απασχόλησης
  ======================================
  15 Φεβρουαρίου 2016

  Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά είκοσι ένα (21) άτομα διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Κεντρικό και Παράρτημα), λειτουργία τμημάτων επιμόρφωσης, επαγγελματικού προσανατολισμού και δημιουργικής απασχόλησης: Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί – Έθνικ/Λάτιν/Τάνγκο, Θέατρο και Θεατρικό Παιχνίδι, Κινησιολογία-κινητική αγωγή, Ηχοληψία» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα μήνες (12).

  Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
  ————————————————
  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση δηλώνοντας ρητώς την ειδικότητά τους, τον κωδικό θέσης της προκήρυξης καθώς και όλα τα απαιτούμενα προσόντα τους όπως αναφέρονται στον Πίνακα Β και στην ενότητα «Απαραίτητα δικαιολογητικά» και να την υποβάλουν στο Τμήμα Προσωπικού του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Γραφείο Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού (υπόψιν κας Ευαγ. Μπάστα), Λεωφ. Δημοκρατίας 61, Τ.Κ. 135 61.
  Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
  Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για επιλογή απασχόλησης μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού. Η σώρευση επιλογών απασχόλησης διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
  Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας στον έντυπο τύπο.
  Απαραίτητα δικαιολογητικά
  1. Αίτηση στην οποία να αναφέρεται ο κωδικός απασχόλησης και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:
  α) Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άντρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής.
  β) Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προσδιορίζεται, ιδιαίτερα εάν έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα. Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη. Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π.Δ. 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα. Αν υπηρέτησαν με οποιαδήποτε ειδικότητα στο Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. και εξήλθαν από την υπηρεσία, για ποια αιτία.
  3. Βιογραφικό σημείωμα.
  4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής τους Ταυτότητας.
  5. Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, αυτός πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα και να φέρει ισοτιμία του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Οι κάτοχοι συμπληρωματικών τίτλων σπουδών πέραν των προαπαιτούμενων δύνανται να τους συνυποβάλλουν.
  6. Αποδεικτικά της εργασιακής εμπειρίας. Ως διδακτική εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση έργου στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα -ειδικότερα για τους Καθηγητές Μουσικής που αναφέρονται στους κωδικούς 102-103-104-105-107-115, εργασιακή εμπειρία νοείται η απασχόληση σε μουσικά ιδρύματα εποπτείας Υπουργείου Πολιτισμού, με σχετική απόφαση του ΥΠΠΟΛ (κατατίθεται φωτοαντίγραφο ή γίνεται αναφορά του αριθμού απόφασης στις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας)-, σε καθήκοντα συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων
  7. Έναρξη επαγγέλματος από την οικεία ΔΟΥ (εφ’ όσον υπάρχει).

  Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
  ———————–
  εδω >
  ———————–
  https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%9D%CE%99%CE%99%CE%A962-%CE%9B%CE%A8%CE%A4?inline=true

  Αρέσει σε 1 άτομο

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s